I Synod Diecezji Gliwickiej

Duchu Święty Boże,
prosimy, przyjdź, zamieszkaj i pozostań z nami.
Poprzez Synod podpowiedz nam,
co mamy robić, dokąd zmierzać, jakie podejmować decyzje.
Twoje natchnienia niech nas ochronią przed płytkością myśli
i powierzchownością naszych osądów.
Niech nas połączy Twoja łaska, byśmy byli jednością myślą i działaniem,
a szczera pobożność niech da naszym postanowieniom i decyzjom zgodę
z Twoją wolą, byśmy mogli cieszyć się wieczną nagrodą.

Amen.